Basketutveckling

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

Mikroskåplaboration

 

  1. Ta fram ett mikroskop?
  2.  

 

För betyget E krävs en grundläggande förståelse och en enkel förklaring.

För betyget C krävs en fördjupad förståelse och en fördjupad förklaring.

För betyget A krävs en detaljerad, fördjupad förståelse och en detaljerad, fördjupad förklaring.

 

 

Tillbaka till kunskapskrav