LIVETS FORMER OCH UTVECKLING

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

Livets uppkomst och utveckling

"Någon stans, någon gång, har allting tagit sin början. Forskningen pågår för fullt och målet är att förstå vilka mekanismer som ligger till grund för det som vi människor kallar, Liv."

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

- Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, livets utveckling och mångfald.

 

- Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen

 

 

Det här gör vi för att du ska nå kunskapskraven

 

Uppgifter att lösa

 

 

Laborationer/ Exkursioner

 

•Mikroskop - insekter och växter

•Mikroskop - celler

•Fiske

•Rensning - dissektion

 

Fördjupning

 

•Livets uppkomst - allt fler pusselbitar faller på plats

 

Ordkunskap

 

Förklara följande begrepp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

Antonie van Leeuwenhoek

Carl von Linne

Charles Darwin

Galileo Galilei

Joseph Priestley

Robert Hooke

Alger

Artbestämma

Artrikedom

Bakterie

"Big bang"

Biolog

Biologisk mångfald

Cell

Cellandning

 

 

 

 

 

Hypotes

Mikroskopisk

Naturligt urval

Nyfiken

Observationer

Organism

Släktträd

Syre

 

 

Cellkärna

Cellmembran

Dna

Ekosystem

Encellig organism

Evolution

Experiment

Fakta

Forskare