Betygsnivåerna exempel

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

 

Låt oss titta på vad som krävs för de olika betygsnivåerna

 

E-nivån (Du känner till och kan ge en enklare förklaring av begreppet)

 

Exempelvis: Med ordet flock menas att individer håller ihop i en grupp och sammarbetar.

 

 

C-nivån (Du kan ge fördjupad information om begreppet)

 

Exempelvis: Fördelar som flockens sammarbete kan ge är t.ex. skydd, jakt och överföring av kunskap.

 

 

A-nivån (Du kan ge konkreta exempel med detaljer)

 

Exempel 1: En flock elefanter kan skydda sina ungar genom att bilda en ring av vuxna runt dem så att ett lejon inte kommer åt dem.

 

Exempel 2: En flock geparder kan fälla en struts som är betydligt större och kraftigare än den enskilda geparden.

 

 

 

Tillbaka till kunskapskrav