Sammanfattning

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

Låt oss sammanfatta

 

Med ett naturvetenskapligt arbetsätt vill man veta mer. Man utgår från vad man redan vet och ställer nya frågor om sådant som man inte vet. Man utför experiment och upprepar dem för att vara säker på att inga felkällor har påverkat resultatet. Avslutningsvis dokumenterar man sitt arbete noggrant.

 

Charles Darwin (1809-1882) kunde med ett naturvetenskapligt arbetsätt visa att liv har utvecklats över tid och från ett gemensamt ursprung. Hans arbete tog makten ifrån kyrkan och

naturvetenskapen fick en starkare ställning i samhället och människors liv.

De första organismerna på jorden var enkla encelliga organismer. De äldsta kända spåren av detta liv är 3,7 miljarder år gamla.

 

För att lättare kunna studera och hålla ordning på alla organismer har man delat in dem i grupper utifrån sina egenskaper. En svensk biolog; Carl von Linnê, arbetade med att gruppera växter och djur i ett system. Det finns idag över 1 000.000 beskrivna djurarter och c.a 400.000 beskrivna växtarter. Det är bara en del av alla de arter som finns på jorden.

 

Materia består av atomer. Atomer bygger upp nästan allt du ser och känner runt omkring dig. Allt liv på jorden innehåller kolatomer.

 

Genom fotosyntesen skapas grundläggande förutsättningar för livet på jorden. De gröna växterna, alger och vissa bakterier omvandlar (med hjälp av solljus) koldioxid och vatten

till energi (druvsocker). I denna process bildas även syre.

 

Människokroppens celler behöver hela tiden ny energi för att arbeta, växa och dela på sig. Cellandningen (förbränningen av energi i cellen) är en av de viktigaste kemiska reaktionerna i kroppen eftersom den ger cellen energi.

 

Med biologisk mångfald menar man att det råder en stor artrikedom inom ett ekosystem. Biologisk mångfald gynnas av en frisk och välvårdad natur. Biologisk mångfald hotas av en sjuk och vanvårdad natur. Om vi ska kunna behålla de arter som finns på jorden och ge nya en chans att utvecklas, måste vi bli bättre på att ta hand om vår natur.

 

 

Tillbaka till kunskapskrav