Kunskapskontroll

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

Kunskapskontroll

 

  1. Förklara hur man arbetar naturvetenskapligt?
  2. Förklara varför Charles Darwins arbete var så viktigt?
  3. Vilka två huvudsakliga teorier om livets uppkomst på jorden har forskarna?
  4. Förklara hur och varför man delar in organismer i grupper?
  5. Förklara på vilket sätt Galileo Galileis arbete kom att förändra vår syn på världen?
  6. Förklara på vilket sätt som mikroskåpet har påverkat vår förståelse av naturen?
  7. Förklara alla ord i ordkunskapsdelen.

 

För betyget E krävs en grundläggande förståelse och en enkel förklaring.

För betyget C krävs en fördjupad förståelse och en fördjupad förklaring.

För betyget A krävs en detaljerad, fördjupad förståelse och en detaljerad, fördjupad förklaring.

 

Tillbaka till kunskapskrav