Biologisk mångfald

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

Låt oss titta på vad som menas med biologisk mångfald? -vad som gynnar respektive hotar den

 

Med biologisk mångfald menar man att det råder en stor artrikedom inom ett ekosystem. Biologisk mångfald kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, en äng eller något annat specifikt område. Vissa områden har naturligt en låg grad, andra en hög grad av biologisk mångfald. Till exempel har ofta varma och fuktiga områden en större biologisk mångfald än kalla och torra områden.

 

Cirka fem procent av våra djur, växter och svampar är så hotade i Sverige, att de löper risk att dö ut. -Naturvårdsverket 19 januari 2015

 

Biologisk mångfald gynnas av en frisk och välvårdad natur. Det gör vi människor också. De flesta ekosystem har många viktiga funktioner. Bland annat bidrar de med syreproduktion, näringsproduktion och rening av vatten. En variation av ekosystemtyper behövs för att tillgodose samhällets olika behov och som livsmiljö för olika arter. En variation av egenskaper inom arter är nödvändig för att livet ska kunna fortsätta att utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. Genetiska variationer är också viktiga för utveckling av nya grödor och mediciner. Ett exempel är att man ännu inte kartlagt alla växter i regnskogarna och därför vet ingen vilka medicinskt aktiva substanser naturen producerat, och som kan ge botemedel mot sjukdomar i framtiden.

Biologisk mångfald hotas av en sjuk och vanvårdad natur. När ekosystemen förstörs påverkar det den biologiska mångfalden. Öknarnas utbredning, utsläpp av gifter i atmosfären och i haven samt skövling av regnskogen är några av de problem som redan hotar den biologiska mångfalden på jorden.

 

 

 

 

Om vi ska kunna behålla de arter som finns på jorden och ge nya en chans att utvecklas, måste vi bli bättre på att ta hand om vår natur.

Både du och jag.

 

 

 

 

Ordkunskap

Biologisk mångfald, artrikedom, ekosystem, naturvårdsverket, livsmiljö, variation, egenskap, genetisk, grödor, skövling

 

 

 

Tillbaka till kunskapskrav