Förbränning cellandning

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

 

Låt oss titta på vad som menas med cellandning (förbränning)

 

I kroppen sker ständigt kemiska processer som håller människan vid liv. Cellandningen (förbränningen av energi i cellen) är en av de viktigaste kemiska reaktionerna i kroppen eftersom den ger cellen energi. Alla kroppens celler behöver energi för att fungera och speciellt muskelcellerna behöver energi för att kunna arbeta.

 

Cellandning kan beskrivas med formeln:

C6H12O6(druvsocker) + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + energi (ATP)

 

Med ord säger man att druvsocker förbränns med hjälp av syre och i processen bildas vatten, koldioxid och energi.

 

Gröna växter har fotosyntes och bygger själva upp kemiskt bunden energi i form av druvsocker. Alla organismer som saknar egen fotosyntes måste alltså konsumera näring som tillverkats av de organismer som har fotosyntes.

 

Cellerna behöver hela tiden ny energi för att arbeta, växa och dela på sig. När energin ska användas i cellen går det till på precis samma sätt hos djur och växter - energi frigörs genom förbränning.

 

 

Ordkunskap

Kemisk process, cellandning, kemisk reaktion, cell, druvsocker, koldioxid, fotosyntes, organism, förbränning

 

 

 

Tillbaka till kunskapskrav