LIVETS SAMSPEL (NY)

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

Livets samspel

"Efter att ha tittat närmare på vad liv är, hur det utvecklats, hur det varierar och hur det är uppbyggt, ska vi nu titta närmare på samspelet i naturen och vårt ömsesidiga beroende av varandras existens."

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

- Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 

- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald.

 

 

Det här gör vi för att du ska nå kunskapskraven

 

Uppgifter att lösa

 

•Förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt

Redogöra för fotosyntesen

•Redogöra för cellandningen

•Förklara vad som menas med producent och konsument

•Beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid

•Beskriva sambandet mellan producent, konsument och nedbrytare

•Förklara varför det finns konkurrens i naturen

•Ge exempel på när sammarbete lönar sig för olika arter/ eller individer

•Redogöra för vad som menas med ett ekosystems energiflöde och kretslopp av materia

•Redogöra för vad som menas med biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Hemarbete/Läsuppgift

 

•Livets uppkomst - allt fler pusselbitar faller på plats

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

Carl von Linne

Charles Darwin

Galileo Galilei

Joseph Priestley

Allätare

Biologisk mångfald

Cellandning

Ekosystem

Energiflöde

Flock

Fotosyntes

Försvar

Kamouflage

 

 

 

Näringsämnen

Parasit

Population

Producent

Revir Symbios

Samarbete

Speciallist

Värdorganism

Konkurrens

Konsument

Kretslopp

Materia

Mimikry

Nedbrytare

Näringskedja Näringsväv

Näringspyramid