BIOLOGIMALL

Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. -Albert Einstein

 

 

Låt oss titta på vad som menas med vattenrening

 

Avloppsverk

Avloppsvatten är allt vätskeformigt avfall som samlas upp från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet. Avloppsvattnet distribueras med hjälp av avloppsledningar, diken och kloaker.

Utsläpp av avloppsvatten är definierat som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken.

 

 

Vattenverk

I ett vattenverk renas eller behandlas vatten från grundvatten eller ytvatten till dricksvatten. Vilka steg som vattnet måste genomgå kan se olika ut beroende på vilken kvalitet vattnet har från början.

 

Råvaran, råvatten, till dricksvattnet tas från en vattentäkt och är antingen grundvatten eller ytvatten. Undantagsvis används havsvatten som måste genomgå en dyr avsaltning för att kunna drickas.Varje vattenverk har en egen process avpassad efter råvattnet och den kvalitet på det färdiga dricksvattnet som önskas. Ett riktigt bra grundvatten behöver ingen behandling alls utan kan pumpas ut på nätet direkt. Ofta förekommande reningssteg för grundvatten är luftning, filtrering, avhärdning, pH-justering och desinfektion.

 

Ordkunskap

Avloppsvatten, distribueras, industrier, miljöfarlig verksamhet, råvara, vattentäkt, grundvatten, ytvatten

 

Tillbaka till kunskapskrav