Cell, organsystem, hud, muskler och skelett

Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. -Albert Einstein

 

 

Celler - organsystem, muskler, hud & skelett

 

Vad måste människokroppen klara av för att kunna leva?

•Ge exempel på tre olika organsystem och vilka organ som ingår i systemet

•Vad heter hudens tre lager och vilka uppgifter har huden?•Vilka tre sorters muskeltyper finns det i din kropp?

•Hur är en skelettmuskel fäst i skelettet?•Vilka olika sorters muskelfibrer finns det i en skelettmuskel?

•Ungefär hur många ben finns i ditt skelett?

•Vad händer med ditt skelett om du blir sängliggande länge och varför?

• Vilka fyra olika leder finns det i ditt skelett? (Ge exempel på var de finns)

 

Vattenverk

I ett vattenverk renas eller behandlas vatten från grundvatten eller ytvatten till dricksvatten. Vilka steg som vattnet måste genomgå kan se olika ut beroende på vilken kvalitet vattnet har från början.

 

Råvaran, råvatten, till dricksvattnet tas från en vattentäkt och är antingen grundvatten eller ytvatten. Undantagsvis används havsvatten som måste genomgå en dyr avsaltning för att kunna drickas.Varje vattenverk har en egen process avpassad efter råvattnet och den kvalitet på det färdiga dricksvattnet som önskas. Ett riktigt bra grundvatten behöver ingen behandling alls utan kan pumpas ut på nätet direkt. Ofta förekommande reningssteg för grundvatten är luftning, filtrering, avhärdning, pH-justering och desinfektion.

 

Ordkunskap

Avloppsvatten, distribueras, industrier, miljöfarlig verksamhet, råvara, vattentäkt, grundvatten, ytvatten

 

Tillbaka till kunskapskrav