TESTSIDA QUIZFRÅGOR
Frågor - Biologi
Fråga 1:Det ämnet som färgar blodet rött.
Alt. 1: Ost
Alt. 2: Hemoglobin
Alt. 3: Korv
Alt. 4: Spenat
Fråga 2:Livets troliga uppkomst.
Alt. 1: I varma källor på havets botten
Alt. 2: Guds skapelse
Alt. 3: Slumpen
Alt. 4: Woedu