LIVETS KEMI

Livets kemi

Efter att ha tittat n

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

- Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 

- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 

 

Uppnåendemål/Kunskapskrav för betyg

 

Du ska kunna:

 

•Redogöra för vilka näringsämnen vi behöver

•Beskriva vad som sker vid fotoyntesen och cellandningen

•Förklara sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen

•Redogöra för vad kroppen använder kolhydrater till

•Redogöra för hur kolhydrater är uppbyggda

•Ge exempel på några enkla och några sammansatta sockerarter

•Ge exempel på sötningsmedel och dess effekter

•Förklara skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater

•Redogöra för vilken funktion fett har i kroppen

•Beskriva hur fett är uppbyggt

•Förklara skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat fett

•Redogöra för vilka funktioner proteiner har i kroppen

•Förklara hur ett protein är uppbyggt

•Redogöra för vilka födoämnen som innehåller protein

•Redogöra för vitaminer, i vilka livsmedel de finns och vad de används till

•Redogöra för några mineralämnen och vilken funktion de har i kroppen

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.

 

Fotosyntes Cellandning Näringsämne

Enkla sockerarter Glukos Kolhydrat

Sammansatt sockerart Sackaros Laktos

Stärkelse Cellulosa Diabetes

Sötningsmedel Vegetabiliskt fett Animaliskt fett

Hormon Enzym Aminosyra

Vitamin Mineralämne Spårämne