Atom och kärnfysik

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. -Albert Einstein

 

Atom och kärnfysik

Allt har sin början.

 

 

 

Uppnåendemål/Kunskapskrav för betyg

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.

 

Planet Stjärna Satellit

Nymåne Halvmåne Fullmåne

Tidvatten Ebb Flod

Meteorit Stjärnfall Komet

 

Viktiga personer

 

Gallileo Gallilei