Elektricitet och magnetism

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. -Albert Einstein

 

Elektricitet och magnetism

Allt har sin början. Varje berättelse, varje resa, varje tanke. Vi ska i detta kapitel, bland annat, titta närmare på vilka teorier och observationer som ligger till grund för de idéer och förklaringsmodeller som beskriver universums ursprung och vår plats i det. (del 1) – hör ihop med kapitlet Universum. (del 2)

 

 

 

Uppnåendemål/Kunskapskrav för betyg

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.

 

Planet Stjärna Satellit

Nymåne Halvmåne Fullmåne

Tidvatten Ebb Flod

Meteorit Stjärnfall Komet

 

Viktiga personer

 

Gallileo Gallilei