ENERGI (NY)

Energi

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

FYSIKEN I NATUREN OCH SAMHÄLLET

- Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

 

- Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

 

- Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

 

FYSIKENS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Känna till och redogöra för den så kallade, energiprincipen

•Känna till och redogöra för olika sorters energi

•Känna till och förklara hur energi kan omvandlas från en sort till en annan

•Känna till och förklara vad som menas med energikvalitet

•Känna till från vilka källor vi kan få energi

•Känna till vad som menas med fossila bränslen och hur de påverkar miljön

•Känna till vilka alternativa förnyelsebara energikällor som finns

•Känna till vad som menas med ett ekosystems energiflöde och kretslopp

•Kunna förklara samtliga ord under ordkunskapsdelen (*)

•Räkna med fysik

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

 

 

 

F

Växthuseffekt Energiformer Energikvalitet

Förnyelsebar energikälla Fossila bränslen Energiflöde

 

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein