KRAFTER OCH TRYCK (NY)

Krafter och tryck

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

FYSIKEN OCH VARDAGSLIVET

- Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

 

- Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor..

 

FYSIKEN OCH VARDAGSLIVET

- Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

FYSIKENS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Känna till och redogöra

•Känna till och redogöra för

•Känna till och förklara

•Känna till och förklara

•Känna till från vilka

•Känna till vad som

•Känna till vilka alternativa

•Känna till vad som menas

•Kunna förklara samtliga ord under ordkunskapsdelen (*)

•Räkna med fysik

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

 

 

 

F

Växthuseffekt Energiformer Energikvalitet

Förnyelsebar energikälla Fossila bränslen Energiflöde

 

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein