LJUD

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein

Ljud

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

FYSIKEN I NATUREN OCH SAMHÄLLET

- Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.

 

- Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 

FYSIKENS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Känna till hur ljud bildas och hur det sprids

•Känna till att ljud sprids i olika hastiget

•Känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse

•Känna till att man kan använda ljudstuds (eko) för avståndsbestämning mm.

•Känna till vad som menas med frekvens och i vilken enhet den mäts

•Känna till hur tonhöjd och ljudstyrka påverkar utseendet på en ljudvåg

•Känna till vad som menas med resonans

•Känna till vad som menas med ultraljud och hur man kan använda det

•Känna till vad som menas med ljudstyrka och i vilken enhet man mäter den

•Känna till de olika namnen på fasövergångar

•Kunna förklara samtliga ord under ordkunskapsdelen (*)

 

•Räkna med fysik

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

 

Heinrich Hertz (1857-1894), Tyskland

 

 

 

Ljud

Vibration

Ljudvåg

Eko

Ljudets hastighet

Frekvens

Resonans

Ultraljud

Infraljud

Ljudnivå