LJUS

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein

LJUS

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

FYSIKEN I NATUREN OCH SAMHÄLLET

- Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.

 

- Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

 

FYSIKENS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Känna till och kunna förklara vad en ljuskälla är

•Känna till och kunna förklara vad ljus är

•Känna till och kunna förklara vad som menas med reflektion

•Känna till och kunna beskriva reflexionslagen

•Känna till vad en brännpunkt är

•Känna till skillnaden mellan en konkav och konvex spegel

•Känna till och kunna beskriva ljusets brytning

•Känna till begreppet totalreflektion

•Känna till mellan en konkav och en konvex lins

•Känna till hur och varför ett prisma bildar ett spektrum av färger

•Känna till och kunna förklara varför ex. röda skor ser röda ut

•Känna till begreppet polariserat ljus

•Kunna förklara samtliga ord under ordkunskapsdelen (*)

 

•Räkna med fysik

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

 

Sir Isaac Newton (1642-1727), England

 

 

 

Ljud

Vibration

Ljudvåg

Eko

Ljudets hastighet

Frekvens

Resonans

Ultraljud

Infraljud

Ljudnivå