MATERIA & VÄRME

" We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein

Materia & Värme

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

FYSIKEN I NATUREN OCH SAMHÄLLET

- Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen..

 

- Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

 

FYSIKENS METODER OCH ARBETSSÄTT

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Känna till begreppet Materia

•Känna till att all ämnen består av atomer

•Känna till att atomer kan bilda molekyler

•Känna till begreppet densitet

•Känna till vad som menas med värme

•Känna till hur värme påverkar olika material

•Känna till celsius-, farenheit- och kelvinskalan

•Känna till begreppet värmeenergi

•Känna till ett ämnes olika faser

•Känna till de olika namnen på fasövergångar

•Känna till de tre grundläggande sätten värme transporteras

•Känna till hur solen skapar väderlek på jorden

•Känna till och kunna tyda en väderkarta

•Känna till hur högtryck och lågtryck bildas

•Känna till och kunna förklara några väderfenomen

•Känna till skillnaden mellan väder och klimat

•Kunna förklara samtliga ord under ordkunskapsdelen (*)

•Räkna med fysik

•Sammanfattning

•Testa dig själv!

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några viktiga personer

 

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) Tyskland/Holland

William Thomson (1824-1907), Irland/Skottland

 

 

Fast fas

Flytande fas

Gasfas

Materia

Aggreggationsform

Smältpunkt

Kokpunkt

Stelning

Kondensation

 

Fryspunkt

Förångning

Värmeledning

Värmeströmning

Värmestrålning

Meteorologi