Blue bottle

"Everybody is a genious. But if you judge a fish by it`s ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid" -Albert Einstein

 

"Blue bottle"

 

Säkerhet

Natrium- eller kaliumhydroxid ska användas i experimentet. Båda är frätande, så stor försiktighet krävs vid demonstrationen. Skyddsglasögon ska bäras! Var speciellt försiktig med stänk i ögonen. Skölj genast ögat under rinnande vatten i åtminstone 5 minuter och kontakta sedan läkare.

 

Den överblivna lösningen kan hällas ut i vasken om man spolar rikligt med vatten. Var noga med att skölja ner allt spill av luten.

 

Material

 • PET-flaska med skruvlock, cirka 0,5 liter
 • Druvsocker (kallas även glukos eller dextros), 3 g
 • Natriumhydroxid (eller Kaliumhydroxid) , 0,5 mol dm3
 • Metylenblått, 1 %-ig vattenlösning, cirka 10 droppar

 

Utförande

 1. Lös 2 g NaOH i 100 ml vatten
 2. Tillsätt och lös 3 g glukos
 3. Tillsätt metylenblått så att lösningen blir ordentligt blåfärgad (cirka 10 droppar).
 4. Skruva på locket.
 5. Låt flaskan stå någon minut så att färgen försvinner.
 6. Skaka sedan flaskan kraftigt. (Punkt 5,6 och 7 kan upprepas tills punkt 8 inträffar)
 7. När syret i flaskan tar slut upphör färgomslaget. Öppna locket då och tryck några gånger på flaskan så att luft pumpas in och ut. Sedan kan du upprepa experimentet fler gånger.
 8. Upprepa tills druvsockret förbrukats.

 

Förklaring

Metylenblått fungerar som en indikator för redoxtillståndet i lösningen. I oxiderande miljö är den blå, i reducerande miljö ofärgad.

 

När flaskan skakas kommer syre ned i lösningen och indikatorn blir blå av oxiderad metylenblått. Glukosen förbrukar sedan syre när den sakta oxideras. När syrehalten åter blivit låg så återtar metylenblått sin ofärgade form.

 

Så länge det är kvar glukos och syre kan experimentet upprepas.

 

För betyget E krävs en grundläggande förståelse och en enkel förklaring.

För betyget C krävs en fördjupad förståelse och en utvecklande förklaring.

För betyget A krävs en detaljerad, fördjupad förståelse och en detaljerad, utvecklande förklaring.

 

 

Tillbaka till laborationer