L A B O R A T I O N E R

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. -Albert Einstein

 

Laborationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi

Fysik