ALGEBRA OCH EKVATIONER

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

Algebra & Ekvationer

"Matematik är ett ämne som omfattar mer än att (bara) räkna. Logiken, analysen, strukturen, harmonin, symetrin och musiken, hämtar alla kraft ur matematiken"

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 

  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven

 

  • Metoder för ekvationslösning

 

 

Uppnåendemål/Kunskapskrav för betyg

 

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.