BRÅKTAL

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

Metoder för beräkning

  • Huvudräkning
  • Uppställning
  • Hjälpmedel (ex. miniräknare)

Bråktal

"Matematik är ett ämne som omfattar mer än att (bara) räkna. Logiken, analysen, strukturen, harmonin, symetrin och musiken, hämtar alla kraft ur matematiken"

 

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Bråktal

•Bråkform och blandad form

•Bråkform och decimalform

•Bråkform och procentform

•Omvandlingar bråk - decimal - procent

•Storleksordning, av tal i olika former, på tallinjen

•Förlängning av bråk

•Förkortning av bråk

•Jämföra storleken på bråk

 

 

•Addition av bråk

•Subtration av bråk

•Addition & subtraktion av bråk med olika nämnare

•Multiplikation av bråk

•Division av bråk

 

 

 

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

 

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer

 

  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix

 

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik.

 

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.