Kluringar vecka 9

Kluringar vecka 9

 

Fem träd är planterade på rad i en rät linje.

 

Mellan varje träd är det 5 meter.

 

Hur stort är avståndet (i meter), mellan första och sista trädet?

 

 

Tillbaka till kluringar

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein