Addition

Addition

Kunskapsmål

För att klara detta avsnitt behöver du

 

  • kunna ställa upp och räknar ut en addition i decimalform
  • kunna använda begreppen addition, term och summa

 

 

I tiosystemet använder vi oss av tio siffror:

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

 

Med hjälp av dessa siffror kan vi skriva olika typer av tal.

 

När vi vill addera två tal med varandra finns det flera alternativa sätt att göra det på. Huvudräkning, uppställning och minräknare är vanliga metoder.

 

När vi adderar två tal får vi en summa. I räknesättet addition benämner vi talen som termer.

 

Termen 3 adderat med termen 3 bildar summan 6 och beskrivs matematiskt: 3 + 3 = 6

 

När talen blir större och innehåller fler siffror kan det vara bra att veta hur man ställer upp:

1

 

+

382

 

I en uppställning krävs det att man adderar de olika värdepositionerna på rätt sätt. Ental adderas med ental, tiotal med tiotal osv...

 

Så hur långt kommer den framtida längdhopparen faktiskt att hoppa, givet att rekordet ökar med 63cm?

 

Om vi adderar 63cm till det nuvarande rekordet 8,95m så behöver vi först se till att talen 8,95m och 63cm har samma enheter. Hur du enhetsomvandlar kan du läsa mer om här.

 

Omvandlar vi enheten cm till meter kommer det hela talet 63cm att motsvara decimaltalet

 

0,63m.

 

Om vi ställer upp additionen kommer det att se ut så här:

1

 

+

9,58m

 

Så här skulle alltså en bild från en tidning i framtiden kunna se ut...

 

 

 

 

Sammanfattning

 

 

Kunskapskontroll Problemlösning

Ordkunskap

 

Addition Addera Term Summa

314

68

8,95m

0,63m

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein