Addition uppställning

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

 

Låt oss titta på hur man räknar ut en addition med flersiffriga tal

 

Addition handlar om att

 

 

 

Ordkunskap

Addition, addera, term, summa

 

 

 

Tillbaka till kunskapskrav