Decimaltal och positionssystemet

Decimaltal och positionssystemet

 

Tiosystemet kallas även det decimala systemet. Förutom de hela talen i tiosystemet, alltså

 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 och 9 finns de så kallade decimala talen.

 

De ingår också i tiosystemet och man hittar dem före och efter de hela talens position.

 

 

Mellan, exempelvis, de hela talen 8 och 9 finns det tal som är större än 8 men mindre än 9

 

(Dessa kallas decimala tal eller decimaltal)

 

 

Exempel på ett decimaltal mellan 8 och 9 kan vara talet 8,67 och ett annat 8,90

 

8,67m och 8,90m är de tidigare världsrekorden i längdhopp.

 

Världsrekordet i längdhopp innehas just nu av Mike Powell från USA som år 1991 hoppade

 

8,95 m på VM-finalen i Tokyo.

 

Låt säga att det i framtiden kommer en längdhoppare som hoppar 63cm längre än det nuvarande världsrekordet. Hur långt kommer den längdhopparen i så fall att hoppa? Låt oss beräkna det med hjälp av addition.

 

 

Sammanfattning

För att kunna lämna detta avsnitt behöver du

 

  • förstå hur de decimala talen befinner sig på positioner mellan de hela talen.
  • kunna använda begreppen decimaltal,
  •  

Kunskapskontroll

 

 

 

 

 

 

Ordkunskap

 

Decimaltal

 

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein