Division

Division

 

 

I tiosystemet använder vi oss av tio siffror:

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

 

Med hjälp av dessa siffror kan vi skriva olika typer av tal.

 

När vi vill dividera två tal med varandra finns det flera alternativa sätt att göra det på. Huvudräkning, uppställning och minräknare är vanliga metoder.

 

 

 

 

När vi dividerar två tal får vi en kvot.

 

 

 

 

 

Lägg märke till att division är en OMVÄND multiplikation. Om du multiplicerar kvoten med nämnaren i en division bildar produkten täljaren. (Se exemplet ovan) 8 * 9 = 72

 

 

 

 

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein

 

Ordkunskap

 

Siffra Tiondel Tal Hundradel Ental Tusendel Tiotal Decimaltal Hundratal

 

Tusental Addition term summa värdeposition