Positionssystemet

Positionssystemet (i Tiosystemet)

 

 

I tiosystemet använder vi oss av tio siffror:

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

 

Med hjälp av dessa siffror kan vi skriva olika typer av tal. Värdet av siffrorna varierar och beror

 

på vilken plats (Position) i talet de har. Exempel på vanliga positioner är:

 

Ental

Exempel på ental är talet 3 eller talet 9

 

Tiotal

Exempel på tiotal är talet 13 (Där siffran 1 är tiotalssiffra och siffran 3 är entalssiffra)

 

Hundratal

Exempel på hundratal är talet 458 (Där sifran 4 är hundratalssiffra, 5:an tiotalssiffra och 8:an entalssiffra)

 

Tusental

Exempel på tusental är talet 2458 (Där siffran 2 är tusentalssiffra, 4:an hundratalssiffra, 5:an tiotalssiffra och 8:an entalssiffra)

 

Tiondel

Exempel på tiondelar är talet 0,1 (En tiondel) eller 0,7 (Sju tiondelar)

 

Hundradel

Exempel på hundradelar är talet 0,04 (Fyra hundradelar) eller 0,08 (Åtta hundradelar)

 

Tusendel

Exempel på hundradelar är talet 0,002 (Två tusendelar) eller 0,005 (Fem tusendelar)

 

 

Förstår du skillnaden mellan begreppet tal och begreppet siffra?

 

Talet 365 består av siffrorna 3,6 och 5.

 

Med hjälp av positionssystemet kan vi beskriva

händelser matematiskt. En längdhoppare i

världsklass kan hoppa över 8 meter. Att beskriva hoppat enbart med hjälp av hela tal är inte tillräckligt för att avgöra vem som har hoppat längst i världen. För att avgöra det behöver vi ta hjälp av de decimala talen.

 

Sammanfattning

För att kunna lämna detta avsnitt behöver du

 

  • kunna skilja på ett tal och en siffra.
  • Veta skillnaden och benämna de olika värdepositioner som ett tal kan ha
  • Kunna begreppen i ordkunskapsdelen

 

 

Ordkunskap

 

Siffra Tiondel Tal Hundradel Ental Tusendel Tiotal Hundratal

 

Tusental Värdeposition

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein