TALUPPFATTNING

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

Metoder för beräkning

  • Huvudräkning
  • Uppställning
  • Hjälpmedel (ex. miniräknare)

Taluppfattning och tals användning

"Matematik är ett ämne som omfattar mer än att (bara) räkna. Logiken, analysen, strukturen, harmonin, symetrin och musiken, hämtar alla kraft ur matematiken"

 

Centralt innehåll enligt Lgr 11

 

  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

 

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer

 

  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix

 

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik.

 

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

.

 

Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskapskraven

 

•Huvudräkning Addition

•Huvudräkning Subtraktion

•Huvudräkning Multiplikation

•Huvudräkning Division

Talsystemets uppbyggnad (Tiosystemet/Positionssystemet

•Storlekordning av heltal på tallinjen

•Uppställning Addition

•Uppställning Subtraktion

•Uppställning Multiplikation

•Uppställning Division

 

ANVÄND MATEMATIKEN DU HAR LÄRT DIG FÖR ATT LÖSA NÅGRA VARDAGLIGA MATEMATISKA PROBLEM

 

•Decimala tal

•Storlekordning av decimaltal på tallinjen

•Multiplikation med 10, 100 och 1000

•Multiplikation med positiva tal < 1

•Division med 10, 100 och 1000

•Division med positiva tal < 1

•Avrundning

•Överslagsräkning

•Närmevärde

•Medelvärde

•Medianvärde

 

ANVÄND MATEMATIKEN DU HAR LÄRT DIG FÖR ATT LÖSA NÅGRA VARDAGLIGA MATEMATISKA PROBLEM

 

•Prioriteringsregler

•Prefix

•Längdenheter

•Volymenheter

•Viktenheter

•Kilopris

•Jämförpris

•Tidsenheter

•Tidtabeller

•Tidsomvandlingar

•Hastighet

 

ANVÄND MATEMATIKEN DU HAR LÄRT DIG FÖR ATT LÖSA NÅGRA VARDAGLIGA MATEMATISKA PROBLEM

 

•Potenser

•Grundpotensform

•Tiopotensform

•Tal i kvadrat

•Kvadratrötter

•Negativa tal

 

ANVÄND MATEMATIKEN DU HAR LÄRT DIG FÖR ATT LÖSA NÅGRA VARDAGLIGA MATEMATISKA PROBLEM

 

Ordkunskap

 

Det är avgörande för ditt betyg att du till fullo förstår, förklarar och kan använda följande ord.