Tiosystemet

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

Tiosystemet (Ett system - många olika slags tal)

 

 

I tiosystemet använder vi oss av tio siffror:

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

 

Med hjälp av dessa siffror kan vi skriva olika typer av tal.

 

Värdet av siffrorna varierar och beror på vilken plats i talet de har.

 

På vilket sätt skiljer sig exempelvis värdet på siffran 7 i talen:

 

17 och 700

 

För att kunna besvara frågan behöver du förstå skillnaden mellan begreppen

 

Ental och hundratal.

 

Ordkunskap

 

Siffra Tiondel Tal Hundradel Ental Tusendel Tiotal Decimaltal Hundratal

 

Tusental

Tillbaka till kunskapskrav

Positionssystemet (i Tiosystemet)

 

 

Värdet av siffrorna varierar alltså beroende på vilken plats (Position) i talet de har.

Exempel på vanliga positioner är:

 

Ental

Exempel på ental är talet 3 eller talet 9

 

Tiotal

Exempel på tiotal är talet 13 (Där siffran 1 är tiotalssiffra och siffran 3 är entalssiffra)

 

Hundratal

Exempel på hundratal är talet 458 (Där sifran 4 är hundratalssiffra, 5:an tiotalssiffra och 8:an entalssiffra)

 

Tusental

Exempel på tusental är talet 2458 (Där siffran 2 är tusentalssiffra, 4:an hundratalssiffra, 5:an tiotalssiffra och 8:an entalssiffra)

 

Tiondel

Exempel på tiondelar är talet 0,1 (En tiondel) eller 0,7 (Sju tiondelar)

 

Hundradel

Exempel på hundradelar är talet 0,04 (Fyra hundradelar) eller 0,08 (Åtta hundradelar)

 

Tusendel

Exempel på hundradelar är talet 0,002 (Två tusendelar) eller 0,005 (Fem tusendelar)

 

 

Förstår du skillnaden mellan begreppet tal och begreppet siffra?

 

Talet 365 består av siffrorna 3,6 och 5.

 

Med hjälp av positionssystemet kan vi beskriva

händelser matematiskt. En längdhoppare i

världsklass kan hoppa över 8 meter. Att beskriva hoppat enbart med hjälp av hela tal är inte tillräckligt för att avgöra vem som har hoppat längst i världen. För att avgöra det behöver vi ta hjälp av de decimala talen.

 

Sammanfattning

För att kunna lämna detta avsnitt behöver du

 

  • kunna skilja på ett tal och en siffra.
  • Veta skillnaden och benämna de olika värdepositioner som ett tal kan ha
  • Kunna begreppen i ordkunskapsdelen