Procent

Kluringar 1

 

 

 

Positionssystemet

Hela tal på tallinjen

Tiondelar på tallinjen

Hundradelar på tallinjen

Decimaltal på tallinjen

Decimaltal och positionssystemet

Multiplikation med 10 och 100

Division med 10 och 100

Avrundning

Addition (Olika räknesätt)

Subtraktion (Olika räknesätt)

Multiplikation (Olika räknesätt)

Division (Olika räknesätt)

Överslagsräkning

Närmevärde

Deci, centi, milli

Längdeneheter

Volymenheter

Viktenheter

Tidsenheter

Tidtabeller

Tid i decimalform

Multiplikation med positiva tal som är mindre än 1

Division med positiva tal som är mindre än 1

Kilopriser

Jämförpriser

Negativa tal

Potenser

Prefix

Grundpotensform

Tiopotensform

Tal i kvadrat och kvadratrötter

Pythagoras sats

Omvandlingar bråk - procent - decimal

Beräkna andelar

Höjningar och sänkningar

Förändringsfaktorer

Hastighet

 

 

 

 

 

 

 

 

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein