Subtraktion uppställning

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" -Albert Einstein

 

Låt oss titta på hur man räknar ut en subtraktion med flersiffriga tal

 

Subtraktion handlar om att

 

 

 

Ordkunskap

Subtraktion,

 

 

 

 

Tillbaka till kunskapskrav