Subtraktion

Addition

 

 

I tiosystemet använder vi oss av tio siffror:

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

 

Med hjälp av dessa siffror kan vi skriva olika typer av tal.

 

När vi vill addera två tal med varandra finns det flera alternativa sätt att göra det på. Huvudräkning, uppställning och minräknare är vanliga metoder.

 

När vi adderar två tal får vi en summa. I räknesättet addition benämner vi talen som termer.

 

Termen 3 adderat med termen 3 bildar summan 6 och beskrivs matematiskt: 3 + 3 = 6

 

När talen blir större och innehåller fler siffror kan det vara bra att veta hur man ställer upp:

1

 

+

382

 

I en uppställning krävs det att man adderar de olika värdepositionerna på rätt sätt. Ental adderas med ental, tiotal med tiotal osv...

 

Så hur långt kommer den framtida längdhopparen faktiskt att hoppa, givet att rekordet ökar med 63cm?

 

Om vi adderar 63cm till det nuvarande rekordet 8,95m så behöver vi först se till att talen 8,95m och 63cm har samma enheter. Hur du enhetsomvandlar kan du läsa mer om här.

 

Omvandlar vi enheten cm till meter kommer det hela talet 63cm att motsvara decimaltalet

 

0,63m.

 

Om vi ställer upp additionen kommer det att se ut så här:

1

 

+

9,58m

 

Så här skulle alltså en bild från en tidning i framtiden kunna se ut...

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

-Albert Einstein

 

Ordkunskap

 

Siffra Tiondel Tal Hundradel Ental Tusendel Tiotal Decimaltal Hundratal

 

Tusental Addition term summa värdeposition

314

68

8,95m

0,63m