No utbildning

Översikt arbetsområden naturvetenskaplig utbildning

 

Ht skolår 7

1, 11 Vårt solsystem, Universum (Fysik)

1 Livets uppkomst och utveckling (Biologi)

1 Kemins grunder (Kemi) Lab 1, Lab 2 osv...

 

Vt skolår 7

2,3 Materia, värme (Fysik) Lab 1, osv...

2 Luft, Vatten, Mark, Syror och Baser (Kemi)

2 Naturens samspel (Biologi)

 

Ht skolår 8

3. Människokroppen, 4. sex och samlevnad (Biologi)

4 Livets kemi (Kemi)

8 Energi (Fysik)

 

Vt skolår 8

3 Kol och kolföreningar (Kemi)

6,7 Krafter och tryck, Rörelse (Fysik)

5 Cellen och arvet (Biologi)

 

Ht skolår 9

6,7 Evolutionen, Bioteknik (Biologi)

4,5 Ljud och ljus (Fysik)

6 Hållbar utveckling (Kemi)

 

Vt skolår 9

8 Ekologi, hållbar uteveckling (Biologi)

5 Atomer, Joner och kemiska reaktioner (Kemi)

9, 10 Elektricitet och magnetism, Atom och kärnfysik (Fysik)

 

 

Viktiga personer (Vi ska lära känna)

 

Nicolaus Copernicus (1473-1543), Polen

Gallileo Gallilei (1564-1642), Italien

Hans Lippershey (1570-1619), Tyskland, Holland

William Herschel (1738-1822), Tyskland, England

William Parson (1800-1867), USA

Charles Darwin (1809-1882), England

Edwin Hubble (1889-1953), USA

 

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that.

Och om det funkar för Martin Luther King, funkar det för oss. -Woedu